İçme Suyu İsale Şebeke ve Kanalizasyon Hattı Barla

İşe başlama tarihi:
İş bitim tarihi:
Proje özellikleri:
İnşaat Alanı:
Yapım sistemi:
İşin yeri: