Yeni Hayat Konutları-5 231 Konut

İşe başlama tarihi:
İş bitim tarihi:
Proje özellikleri:
İnşaat Alanı:
Yapım sistemi:
İşin yeri: